Eeuwigheidszondag

Morgen is het de laatste dag van het kerkelijk jaar. In veel kerken wordt die dag gezien als ‘Eeuwigheidszondag’ of de ‘Zondag Voleinding’. Op deze dag worden alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht. In onze kerk gebeurt dat door samen met de naasten in een meditatief moment een kaars aan te steken en stil te staan bij het leven. Maar Eeuwigheidszondag doet ook een appel op jou als christelijke jonge man

Eeuwigheidszondag kan eenzaamheid vergroten.

Veel naasten (de familie en vrienden van overledenen) vinden het prettig dat hun verdriet en rouw nog een keer een kanaal krijgt. Tranen en gedachten mogen vrij stromen en mensen slaan een arm om je schouder.

Maar zo’n moment kan ook de eenzaamheid vergroten. Want wat als er mooie woorden gesproken worden, honderden mensen om je heen staan maar jij je het afgelopen jaar in de steek gelaten voelde? We leven zo snel langs elkaar heen toch? En met het verdriet van een ander is het soms lastig omgaan.

Vorig jaar nam de dominee er op de Eeuwigheidszondag 2 Korinthe 5 bij. Waar het gaat over de aardse tent die wordt afgebroken. Mooi om er bij stil te staan dat we allemaal aan het ‘afbreken’ zijn en dat we ons durven af te vragen of we ons wel laten ‘afbreken’ door God. Want alleen dan kan ons aardse bestaan worden ingewisseld voor een hemels bestaan.

Angst om te sterven

Vaak proef ik een angst bij mensen om te sterven. Niet alleen ademt mijn eigen kerk dat vaak uit maar ik merk het ook bij de jongeren die ik mag begeleiden. Omdat ze niet zeker weten of God wel echt hen op het oog had. Hoe merk je dat God van je houdt. Dat je op Hem mag vertrouwen? Steeds een angst om het verkeerde te doen omdat je niet zeker weet of God het goede voor je gedaan heeft.

“We willen niet sterven, maar juist blijven leven tot het moment dat we het hemelse lichaam krijgen. Dan wordt ons sterfelijke leven deel van het eeuwige leven. God heeft ons klaargemaakt voor dat moment. En als bewijs daarvan heeft hij ons nu al de heilige Geest gegeven.” (2Kor 5:4,5)

Onder deze video gaat het blog verder.


Zo staat het vers in de Bijbel in Gewone Taal. Zie je wat er staat? God heeft ons klaargemaakt. En: Hij heeft ons de heilige Geest gegeven. Zou Paulus het hier alleen over zichzelf hebben? Natuurlijk niet. Hij was niet geroepen om mensen over zichzelf te vertellen maar over het Nieuwe Leven en het verlossingswerk van Jezus Christus. Dat ons omvat hemzelf maar ook de luisteraars aan wie hij het evangelie uitlegde.

vertrouwen in God christelijke jongeren eeuwigheidszondagGeloven en vertrouwen worden in de grondtekst van de bijbel met dezelfde letters geschreven. Dat betekent dat we die twee ook verbinden moeten. Vertrouw erop dat God jou de Heilige Geest heeft gegeven. Anders zou je Hem immers ook niet zoeken en Hem Vader noemen? Lees maar eens in Romeinen 8:15.

En dus hoef je niet bang te zijn om te sterven. God heeft je klaar gemaakt. En als bewijs daarvan heeft hij je de Heilige Geest gegeven. Hoe merk je dat bewijs? Het feit dat je God zoekt, dat is het grote bewijs. Zoek je God al, anders zul je hem niet vinden. Je kan Hem vinden, want je hebt de Geest gekregen.

Twee handen vrij!

Geloven is vertrouwen. Vertrouwen is loslaten. En ja zeg! Dan heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen. En de toekomst, dat is het leven met God.

Je hoeft niet bang te zijn schrijf ik. Ja, je hoeft ook niet bang te zijn voor spinnen en honden. Nergens voor nodig en toch zijn veel mensen het wel. Cognitieve therapie gooien we er dan tegen aan. En dat vinden we heel normaal. En angst om te sterven? Daar kan je ook overheen komen. Met geestelijke therapie waarschijnlijk. Maar dat mogen we vaak niet hardop noemen lijkt het. Waarom zou dat zijn?

Leef voor die (A)ander

Het tweede vers waar mijn oog op bleef rusten was 2 kor 5:15. Eerst de NBV vertaling:

“…en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.”

En de Gewone taal zegt:

“Christus is voor alle mensen gestorven. Maar voor ons is hij niet alleen gestorven, maar ook opgestaan uit de dood. Daardoor horen wij nu bij het nieuwe leven. We leven niet meer voor onszelf, maar voor Christus.”

Toen las ik hier een appel in: Ieder overlijden zou een oproep moeten zijn om nog bewuster te leven voor God. Het kan immers ook maar zo onze tijd zijn? We horen nu al bij het nieuwe leven en dat is precies hetzelfde leven als onze overledenen ook leiden. Een leven met God. Zij in volmaaktheid. Wij nog in onvolmaaktheid. De scheiding tussen dood en leven hebben wij zelf gemaakt in het paradijs. God ziet die scheiding niet meer na dat Hij de Heilige Geest heeft uitgestort. Ieder die gelooft ontvangt het eeuwig leven.

Stel dat het zou lukken. Dat iedere nabestaande niet meer voor zichzelf leeft. Stel dat het lukt om verdriet een plek te geven. Blijdschap te voelen voor hen die al bij God zijn. Te leven voor Christus. Dat je je verlangen achterna gaat om niet meer zelf te leven, maar Christus in jou. Kijk eens in Johannes 10:27. In de meeste vertalingen gaat het daar over schapen, maar het gaat natuurlijk over ons. Over jou.

“De mensen die bij mij horen, luisteren wel naar mij. Ik zorg ervoor dat ze gered worden, ik geef hun het eeuwige leven. En niemand kan hen bij mij weghalen. Want mijn Vader heeft mij de hoogste macht gegeven. De Vader en Ik zijn samen één. En niemand kan God, de Vader, iets afnemen”.

Het gaat lukken. Deze eeuwigheidszondag kan je er een start mee maken.

En o ja, deze blog schrijf ik ook voor mijzelf.

Dit blog is in een iets andere versie eerder verschenen op chielvoerman.wordpress.com.

Chiel

Chiel

Zelfstandig jongerencoach en online tekstschrijver at Stuk Verder
Christen | vader| echtgenoot| '77 | Na jaren binnen de onderwijszorg gewerkt te hebben ben ik nu zelfstandig jongerencoach en tekstschrijver. #hoogbegaafdheid #motivatie #geenzininschool.
Chiel

Latest posts by Chiel (see all)

Dit vind je ook leuk!

  • Petrus kon een klein stuk over het water lopen. Jezus kon er een heel eind over lopen. In dit blog schreef ik wat over die golven en over de rare uitdrukking 'uitstappen in geloof'. Geloofstwijfel bij christelijke jongeren lijkt soms verheven tot een soort norm…
  • Gaan we dit jaar nog kerstkaarten versturen? He, kan je ook kerstkaarten versturen via Instagram ? Dat is hip, goedkoop en beter voor de oud papierbak. Kerstkaarten, ja of nee? Ik vind kerstkaarten vaak vreselijk duf. Zeker de kaarten met de foto van het heel…
  • Dieuwertje Blok is weer op tv en dat betekent dat Sinterklaas weer in aantocht is. Het Sinterklaas journaal is weer reuze spannend want er gebeuren weer rare dingen op het schip. En menigeen vind een kletsnat sinterklaascadeau. Waarschijnlijk overboord gevallen. In dit blog ook wat…
  • Een Bijbel met uitleg en toepassingen voor het dagelijks leven, zo maakte ik voor het eerst kennis met de "Bijbel Dichtbij". Het maakte mij erg nieuwsgierig naar de inhoud van het boek. En ik was heel benieuwd naar wat het boek nu zo bijzonder zou…

Chiel

Christen | vader| echtgenoot| ’77 | Na jaren binnen de onderwijszorg gewerkt te hebben ben ik nu zelfstandig jongerencoach en tekstschrijver. #hoogbegaafdheid #motivatie #geenzininschool.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *