Een terugkeer is alleen mogelijk als Gods Geest daarin meekomt.

Soms lees je iets wat je aandacht trekt. Ik ben geen lid van Refoweb maar als er eens iets moois te lezen is wil ik dat wel eens doen. Via Facebook of Twitter komt zo’n artikel dan ‘tot mij’. Vandaag lees ik: “Prediking Gereformeerde Gemeente is dood in de pot”.  Best wel een trigger. En ik moet er even op reageren. Misschien wil je eerste het artikel lezen. Dat kan hier. Terugkeer is alleen mogelijk met Gods Geest.

De levendigheid is eruit

De dood in de pot betekent dat de levendigheid er uit is. Het spreekwoord komt uit 2 koningen 4:38-41 waar de profeten bij elkaar waren en eten kookten. Een van de profeten had een wilde kruipplant gebruikt om te koken. Het eten was vreselijk. En de profeten riepen: De dood is in de pot! Hierop gooide Elisa wat meel in de pot en was het eten eetbaar. De bittere smaak was verdwenen.

Het is ds. C.A. van der Sluis die deze bewoordingen gebruikt voor de prediking in de Gereformeerde Bond. Dat is best een stevige uitspraak die hij blijkbaar in een boek verder beargumenteert. Binnen veel diensten in de Gereformeerde Bond moet je blijkbaar niet meer wezen wat hem betreft. Het alternatief is een ‘terugkeer’.

Nou ken ik die kerk niet van binnen uit maar dat maakt voor dit stuk ook niet uit. Op naar de volgende trigger.

Alleen als Gods Geest erin meekomt

“Een terugkeer is alleen mogelijk als Gods Geest daarin meekomt, anders betreden wij platgetreden paden als even zovele doodse wegen dan wel wegen van de dood”. Een flink ingewikkelde zin die als ik hem parafraseer volgens mij betekent: een terugkeer (naar de bevindelijke prediking) is mogelijk als Gods Geest er bij is. Anders zijn we terug bij af of gaan we wegen in die tot de dood leiden. Mee eens?

Wat mij zo opvalt steeds is dat er vaak als er een klacht is over de prediking of een levensstijl van christenen dat dan wordt gezegd: een verandering kan alleen als Gods Geest erin mee komt. De huidige situatie wordt afgezet tegen het verleden vanuit een vastgezet paradigma. Het moet weer terug naar hoe het was eigenlijk maar tegelijk mag het ook niet een platgetreden pad zijn.

Ken je het boek Back to the future van Thea Beckman? Nou, dit is precies andersom. Vooruit naar het verleden. Het moet veranderen maar wel terug naar hoe het was lijkt het.

En dan denk ik als buitenstaander van deze kerken: die veranderingen dan, kan je daar helemaal niet het werk van de Geest in zien? Zou je misschien ook zelf een verkeerd zicht op de zaken kunnen hebben? In het stuk noemt de dominee de veranderingen en scheuring binnen de GB zelfs een oordeel van God. “We kunnen maar niet doen wat we zelf willen. Zowel zij als wij zullen eens rekenschap moeten geven van we gedaan hebben en niet gedaan hebben. De verantwoordelijkheid daarvoor valt noch door ons noch door hen af te schuiven op elkaar. Als Kerk staan we schuldig dat we blijkbaar niet konden volharden in de liefde.” Dat is een mooie bekentenis: waar twee vechten hebben twee schuld in t algemeen. Al doet de rest van het artikel vermoeden dat hij er bij denkt: zij een beetje meer dan wij.

Gods Geest is een scheppende Geest

Volgens mij is Gods Geest een scheppende Geest. En dus altijd gericht op de toekomst en op het nieuwe. En altijd wijzend op God en niet op tradities. Hoe vaak heeft Jezus niet een gewoonte doorbroken en een nieuwe ‘wet’ ingesteld? Granen plukken op de sjabbat terwijl het de traditie was dat niet te doen vanuit het idee dat God ruste op de 7e dag. Jezus zegt heel simpel: de Sjabbat is er voor de mens, de mens niet voor de Sjabath.

Zou de Heilige Geest dat niet steeds weer kunnen doen? Er zit vast veel waars in wat deze dominee schrijft. Soms zijn er lege preken. Maar als je uitgaat van het idee dat een preek ernstig en moeilijk moet zijn en moeten gaan over gunnende genade etc, dan is een preek al snel lichtzinnig.

Overstap naar evangelische gemeenten een hype

De vragensteller stelt de volgende vraag aan de dominee: In veel GB-gemeenten is door het heersend verbondsautomatisme de noodzakelijke verzoening met God en dus de persoonlijke bekering, uit de prediking ‘weggezuiverd’. Gevolg is, naast liturgische vernieuwingen, dat het heldere zicht op de Oud- en Nieuwtestamentische verbonden is verdwenen. Ziet u hier ook een relatie tot de hype onder jongeren uit de gereformeerde gezindte om zich aan te sluiten bij een evangelische groepering, hun kinderdoop te ontkennen en zich opnieuw te laten dopen?

Weer een parafrase (dacht dat refoweb voor jongeren was?): in veel gb kerken is de verzoening met God en de persoonlijke bekering uit de preek weggefilterd. Dat komt door het verbondsautomatisme. Doordat de persoonlijke bekering en verzoening uit de preek is weggefilterd dat het heldere zicht op de verbonden is verdwenen. (De liturgische vernieuwingen kan ik niet zo plaatsen in deze zin). Ziet u ook een verband tussen dit alles en de hype onder jongeren zich aan te sluiten bij een evangelische groepering? De vragensteller ziet dat verband blijkbaar wel en ziet ook dat deze jongeren hun kinderdoop ontkennen en zich opnieuw laten dopen.

In de vraag alleen al zitten allerlei aannames vanuit een vast paradigma. Het antwoord bevestigd de vraagsteller: ja er is een relatie tussen deze zaken en de hype. Het ‘geestelijk verstaan’ wordt te moeilijk gevonden en daarom kiest men voor de versimpeling van de evangelische gemeenten.

Paar dingen hierover die niet gezegd worden maar die het stuk wel uitademt:

Hype

Door het woord hype te gebruiken(dat doet de vraagsteller) wordt de hele gang van jongeren naar de evangelische gemeenten gebagatelliseerd tot iets wat tijdelijk is en vast weer overgaat. Iets besmettelijks misschien zelfs. Hiermee ontken je dat deze jongeren wel eens een hele serieuze poging doen om een leven met God op te bouwen. Door zo’n woord te gebruiken kijk je niet naar de ‘schuld’ die er bij jou (als kerk) kan liggen: jongeren worden blijkbaar niet bereikt in je kerk.

Versimpeling

Mensen die overstappen naar een evangelische gemeente zullen in het algemeen juist een verdieping in het leven met God ervaren. Juist omdat die grote God naar beneden komt en het blijkt dat we iedere dag met Hem mogen leven. Het leven kan er flink ingewikkelder van worden want je wilt het geloof ineens niet alleen ‘aanhangen’ maar ook ‘uitleven’. En dat is ook de reden waarom ze zich nog een keer laten dopen: ze hebben het gevoel dat ze nu pas echt tot geloof zijn gekomen. De kinderdoop ontkennen noemen ze dat, terwijl het zo’n rijk moment is en een felicitatie waard.

Dat versimpeling noemen vind ik eigenlijk gewoon beledigend. Omdat jij er niet bij kan noem je het versimpeling. Omdat het afwijkt van hoe je het gewend bent klopt het niet.

De bijbel voor het volk

In het eind van het artikel wordt de zin gebruikt: die de preeklijn van …voortzet. Als de prediking weer in die lijn gaan staan dan klopt het allemaal weer. Is er dan sprake van die ‘terugkeer’ waar ze het over hebben in het artikel? Ik moet denken  aan het artikel in het ND dat ik vanochtend las: dominees in de Gereformeerde gemeenten krijgen te veel aanzien. De GB is de GERGEM niet maar toch lijkt het dat de stem van bepaalde dominees wel erg belangrijk zijn. Dat de rest van de dominees ook op de een of andere manier een leven met God hebben wordt niet eens ter discussie gesteld. Er is maar één goede manier.

Het afgelopen REFO jaar hebben we er bij stil gestaan dat de Bijbel beschikbaar is gekomen voor alle mensen. Dus het lezen en het begrijpen van de Bijbel is niet meer voorbehouden aan geestelijken. Durf jij ook die Bijbel te lezen en zelf conclusies te trekken? De Geest van God vecht niet tegen zichzelf, dat snapten de farizeeërs al. Dus als jij met de hulp van de Geest de Bijbel gaat lezen kan het spannend worden.

Lees ook eens de ‘open brief‘ die werd gestuurd een paar weken geleden. Boeiende brief. Overigens opvallend dat de inhoud van die brief zo’n twintig jaar geleden de mijne had kunnen zijn toen ik uit mijn kerk vertrok.

Waarom raakt mij dit artikel?

Waarom vind ik het nodig om zo uitgebreid over dit artikel te schrijven? Omdat het mij pijn doet dat er zoveel jonge mensen op zoek zijn naar een leven met God en dat dit gezien wordt als een versimpeling van het geloof. Het raakt mij dat jongeren die zich ontwikkelen zich alleen mogen refereren aan het oude vertrouwde. Dan kan je niet groeien!

Het raakt mij dat mensen niet zien dat juist die persoonlijke bekering er voor zorgt dat jongeren op zoek gaan naar God. Die bekering wordt gewoon ontkent omdat men het niet herkent.

Het raakt mij omdat ik zelf zo’n jongere ben geweest die bewust wilde leven met God binnen mijn eigen kerk. Maar door de preken en de bezorgde prediking kwam ik niet aan groeien toe. Lees ook eens mijn serie over jongeren in de kerk op mijn andere blog.

Ik wil graag dat meel laten zien dat het eten weer te vreten maakt: God houdt van jou om wie je bent en niet om wat je doet en meemaakt. Ja, bekering is nodig. Maar een eenvoudig ‘help mij God’ is al genoeg. Alle gekoesterde theologie maakt het onmogelijk om hier te komen: God houdt van mij en ik hou van Hem.

Meel

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’ Numeri 6:22.
Dat is het meel voor de prediking en de kerken lijkt mij: open staan voor de Gods Geest en uitdelen van zijn liefde. Natuurlijk is God bezorgd om ons maar die bezorgdheid deelt Hij niet uit. Hij deelt liefde, leven en zegen uit.
In deze brief proef ik angst en stelligheid. Mijn tekst hier is misschien ook stellig. Excuses als ik mensen bezeerd heb, in het vuur van het betoog wil dat wel eens gebeuren.

Vragen:

Reageren op dit artikel is fijn. Ik ga hier geen ingewikkelde discussies of polemiek aan maar reflectieve reacties zijn welkom. Vanuit liefde en niet vanuit ingenomen schuttersputjes.

1. voel jij je serieus genomen in jouw kerk?

2. kom jij door de kerk te bezoeken dichter bij God of juist niet?

3. hoe kijk jij naar de Heilige Geest, of Gods Geest zoals we Hem hier noemden?

4. stel dat het antwoord op 2 ‘nee’ is, hoe los jij dat op?

5. wat zou voor jou het ‘meel’ zijn dat de prediking levendig kan maken?

Chiel

Chiel

Zelfstandig jongerencoach en online tekstschrijver at Stuk Verder
Christen | vader| echtgenoot| '77 | Na jaren binnen de onderwijszorg gewerkt te hebben ben ik nu zelfstandig jongerencoach en tekstschrijver. #hoogbegaafdheid #motivatie #geenzininschool.
Chiel

Latest posts by Chiel (see all)

Dit vind je ook leuk!

 • Terwijl ik gister het stuk over de tijger zat te schrijven luisterde ik via Spotify naar Opwekkingsliederen te laten omdat die mij regelmatig inspireren. En het lied 'U bent de Heer van de schepping' kwam voorbij. Hopelijk ken je het, maar omdat 329 best voorin…
 • COLUMN. Het houdt de gemoederen wel bezig zeg. Twee joekels van kerken gaan er gebouwd worden. Tenminste, dat zijn de plannen. Een megakerk voor de Doorbrekers en een megakerk voor de GerGem in Yerseke. In het gebouw van de GerGem gaan ruim 2000 mensen passen.…
 • Ga jij nog een kerstboom kopen? Of houd je daar niet van? Bij ons thuis staat hij er ondertussen. Zo na Sinterklaas mag de kerstboom van zolder. Wij hebben ooit bewust gekozen voor een nepperd. Natuurbomen zijn zo duur en we vonden het voor de…
 • Vandaag is het 31 oktober wat betekent dat het Hervormingsdag is. Het lijkt erop dat sinds Refo500 actief is er steeds meer gebruik wordt gemaakt van het woord Reformatiedag. De blijdschap over deze dag gaat al jaren een beetje aan mij voorbij. Op de school…

Chiel

Christen | vader| echtgenoot| ’77 | Na jaren binnen de onderwijszorg gewerkt te hebben ben ik nu zelfstandig jongerencoach en tekstschrijver. #hoogbegaafdheid #motivatie #geenzininschool.

2 gedachten over “Een terugkeer is alleen mogelijk als Gods Geest daarin meekomt.

 • Ik ben benieuw hoe je artikel er uit zou zien als je het boek van drs. C.A. van der Sluis gelezen had!

  Je schrijft: “Nou ken ik die kerk niet van binnen uit maar dat maakt voor dit stuk ook niet uit.” Ik denk dat het niet uitmaakt voor dit stuk. Maar wil de die wereld echt een klein beetje leren kennen, lees mijn blog dan eens. Het is zo anders dan jij denkt. En zoveel mooier.

  Voor mij is de meel van de prediking de Persoon die zegt: “Ik ben het Brood van het leven.”

  Sorry dat ik als vrouw reageer op je mannenblog 🙂

  Beantwoorden
  • Bedankt voor je reactie. Ik ken ook mooie verhalen. Maar ik reageer in dit stuk sec op wat dit artikel in mij los maakt. En uiteraard mogen vrouwen reageren op wat op deze website en de facebookpagina staat. Graag zelfs. Alleen de besloten groep op facebook is alleen voor mannen.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *